Om afdelingen

Om Klubben

St. Restrup Idrætsforening – i daglig tale RIF - har eksisteret siden 1927. RIFs medlemmer kommer primært fra Drastrup, Frejlev, Sønderholm og Tostrup. Foreningen ledes af hovedbestyrelsen med hovedformand, hovedsekretær og hovedkasserer, samt formændene for RIFs afdelinger. For tiden er der seks afdelinger;

Fodbold, Håndbold, Badminton, Skydning, Gymnastik og Idræt på Tværs. Håndboldafdelingen er ligeledes organiseret med formand, sekretær, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer.

Du finder en oversigt over bestyrelsen i denne mappe.

Ifølge vedtægterne er foreningens formål, at: ”…Virke for idrættens udbredelse, for derved at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.” Som du kan se - og forhåbentlig får indtryk af gennem dit frivillige arbejde - er RIF håndbold en afdeling, som lægger vægt på det sociale, nemlig trivsel og udvikling både for spillerne som enkeltpersoner, for holdene som fællesskab og for hele afdelingen.

Dette betyder ikke, at resultater er ligegyldige, men værdier, som at alle er med, at vi behandler hinanden med respekt, og at vi udviser fair-play over for modspillere, dommere og andre, er væsentlige for os. Det skal med andre ord være sjovt og lærerigt at spille håndbold hos os, men også være en god oplevelse at spille håndbold mod os.

Vi vil fra bestyrelsens side gøre vores til at skabe de bedste muligheder for dig som frivillig leder, men forventer også, at du søger at leve op til ovennævnte værdier, og i din omgang med spillerne prøver at videregive værdierne til dem.