Etiske regler

Følgende etiske regler er vedtaget i RIF’s hovedbestyrelse, den 23. september 2009.

 

Vi viser respekt for alle; med- og mod-spillere, dommere, trænere, ledere,forældrene og tilskuere.

Vi er bevidste om, at trænere, ledere og øvrige voksne er rollemodeller overfor foreningens børn og unge, og vi opfører os derefter. Det gør vi gennem en god og fair behandling af alle samt et ordentligt sprogbrug.

 

Vi spiller efter reglerne – både de formelle og de uformelle fairplay regler. Vi tager skarpt afstand fra alle former for racisme, mobning, diskrimination, vold og korruption. Seksuelle overgreb mod børn er ikke alene ulovligt men også uden undtagelse aldeles uacceptabelt i vores forening. Adfærd af seksuel karakter eller af blufærdighedskrænkede karakter,medfører øjeblikkelig bortvisning og indberetning sker til relevante myndigheder. Det er lovpligtigt, at alle som er i direkte kontakt med børn under 15 år har en ren børneattest, og afdelingsbestyrelserne indhenter altid de fornødne oplysninger.

 

Doping og indtagelse af ulovlige rusmidler – under enhver form – er uforeneligt med vores forening og medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til relevante myndigheder.

 

Vi ønsker ikke at blive benyttet som platform til kommunikation af religiøse trosretninger eller politiske overbevisninger.

Vi ønsker i forbindelse med vores sponsoraftaler ikke, at reklamere for spiritus, cigaretter eller gambling.