Børneattester

Børneattester

Pligt til at indhente børneattest

St. Restrup IF har som øvrige foreninger pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere eller holdledere for børn under 15 år, herunder også assistenter og afløsere, såfremt der er tale om en fast tilknytning. 


Hvorfor?

En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede - som frivillige eller ansatte - ikke har været straffet for overgreb på børn.


Hvordan?

I dag er børneattesten digital. Anmodning fra klubben om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse, som efter log ind med NemID kan give sit samtykke, hvorefter resten sker automatisk og klubben får tilsendt den digitale børneattest.

Læs mere om digitale børneattester på Politiets hjemmeside eller klik her.


Er det bare noget vi skriver?

NEJ, ingen trænerkontrakter bliver underskrevet, hvis ikke der er indhentet børneattest. Alle trænere rapporterer til klubben, hvilke personer de har fast tilknyttet holdet. Disse personer registreres, og der indhentes attester for hver.