Generalforsamling 2020

Formandens beretning

I min beretning vil jeg gerne give et overblik over det forgangene år og sige lidt om, hvad der venter os i foråret. ”En nem opgave” tænkte jeg. Vi har jo været nedlukket stort set hele sæsonen. Men når jeg begynder at tænke efter, så er der alligevel lidt at berette om.


Alene det, at vi nu sidder her online og to måneder senere end vi normalt afholder generalforsamling, vidner jo om særligt én stor udfordring. Lad mig tage det kronologisk.
Efter generalforsamlingen i november 2019 gik vi på juleferie med planer om et spændene forår. Alle børnehold begyndte på de spændene forberedelser til opvisningen sidst i marts. Særligt spring 2 (for 4. klasser og op) var spændte. For første gang i rigtig mange år, havde vi tilmeldt holdet til en række DGI-opvisninger rundt om i det Nordjyske. Faktisk var bilerne næsten pakke for at tage til opvisning den 2. weekend i marts. Men kun et par dage før lukkes Danmark ned og alt sættes på pause på ubestemt tid. Desværre i så lang tid, at gymnastik-sæsonen udløber, og vi slet ikke kommer i gang igen. Enkelte voksen-hold forsøger at gennemføre sommertræning – udenfor, med max 10 deltagere. Børnenes opvisnings-t-shirts blev afleveret på afstand eller i postkassen, men vi gik på sommerferie med en god mave-fornemmelse. Danmark var så småt ved at åbne op igen.

Ved sæsonstart i september lykkes det at få alle brugere af hallerne (altså både skolen og de forskellige instruktører fra alle underafdelingerne) til at samarbejde om at afspritte, lufte ud og holde afstand, så vi kunne træne stort set som vi plejede.

I november bliver voksen-idrætten desværre begrænset til max 10 deltagere igen, og der måtte tænkes kreativt. Her i efteråret har man således kunne gå til yoga og HIIT hjemme i sin egen stue med online forbindelse til instruktøren og Cross-Gym rykkede udendørs. Kort før jul blev også børneholdene lukket ned igen og børnenes jule-poser måtte uddeles udenfor og på afstand. Generalforsamlingen måtte udskydes i håb om, at tilstanden bedrede sig på den anden side af jul. Men her sidder vi så midt i januar og er stadig ikke kommer i gang igen.

Vi håber og bevarer troen på, at vi kan komme tilbage i hallerne igen inden sæsonen slutter. Men vi kommer nok ikke udenom at skulle tænke alternativet til sæsonafslutningen. Vores traditionelle opvisning bliver det nok ikke muligt at gennemføre som normalt.

Selve hold situationen så ellers lovende ud til denne sæson. Vi havde fået fat i endnu en yoga-instruktør, så vi har haft to hold på programmet. Vi har startet et slankehold op og vi udvidede til to sjippehold. Desværre måtte vi lukket vores ellers meget populære Crossdance, da Christine blev skadet. Vi håber hun er klar igen til næste sæson. Tilslutningen til sjip (især de yngste) udeblev også, så vi har lagt de to hold sammen igen. Tirsdagsyoga har også været lidt ustabil, da Iben ikke har haft kræfter til at tage træningen de sidste par måneder, men Jeanette har været flink til at træde til, så vi håber yoga-behovet for vores medlemmer bliver dækket alligevel.

I år fik vi også sat vores holdtrøjer til salg. Alle instruktører har fået en trøje i gave efter sæsonen 19/20, men salget til medlemmerne går lidt langsomt. Vi holder ved – vi ser megagodt ud, og børnene vokser også 2 cm med trøjer på, der viser et gymnastik-fællesskab.

Alt i alt har vi desværre haft vigende medlemstal denne sæson. Hvilket nok primært skyldes Covid-19. Men som det fremgår af regnskabet, er vi rustet til dårlige tider. Lige nu afventer vi en mere stabil hverdag. Men når vi har fundet fodfæste i en fremtid med eller uden Covid-19, så har vi et stort projekt foran os. Vi vil nemlig gerne have en springgrav i Frejlev hallen. Det er en lang proces, ikke mindst at få indsamlet pengene, men også at få det koordineret med de øvrige afdelinger i RIF og i særdeleshed den sammenbygning af hallerne, der jo også arbejdes på i hovedbestyrelsen. Nu må vi se, hvad både den nære og lidt fjernere fremtid bringer til RIF Gymnastik.

Én ting er helt sikkert, vi i bestyrelsen arbejder ufortrødent videre, og hvis der er et tidspunkt at takke bestyrelsen på, så må det være her til generalforsamlingen. Tak for jeres indsats. I gør alle en forskel for medlemmerne, instruktører og for hinanden.    

Formand
Mette Nimand

Referat

  1. Valg af dirigent - Inge Hasse modtog valg hertil. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og dermed kunne fortsætte.
  2. Formandens beretning - godkendt
  3. Forelæggelse af revideret regnskab og eventuelt udkast til budget v/kassereren (forinden sendt ud til alle medlemmer på mail sammen med link til online afholdelse af generalforsamlingen) - godkendt.
  4. Indkomne forslag - ingen
  5. Valg til bestyrelsen - Sekretær for 2 år. Jette genopstiller - genvalgt. - Kasserer for 2 år. Anne genopstiller - genvalgt - Suppleant - minimum 1, meget gerne 2. Tinna Bak Bragenholt og Thine Kirwa stiller sig til rådighed. Genvalg til begge. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde.
  6. Eventuelt - Kan det være muligt for gymnastik at få flere haltider, og dermed mulighed for flere tilbud. - Ønske om at købe en nedspringsmåtte med tilhørende side- og endekasser - hvad kan vi gøre for at samle penge hertil. Fx. ved at sælge lodsedler til fordel for Børnehjælpsdagen, finde sponsorer evt. med hjælp fra Henrik Studsbjerg. - Hvordan vil man kunne gennemføre en opvisning corona-venligt. Fx. filme noget fra det enkelte hold, som forældre mf bagefter kan få lov at se og støtte. Få hold sammen.