Hovedbestyrelse

Om hovedbestyrelsens arbejde

St. Restrup Idrætsforening ledes af en hovedbestyrelse, der fastsætter rammerne for foreningens underafdelinger, og som er koordinerende for foreningens samlede arbejde.


Foreningens formål er at samle idrætsinteresserede. Foreningen skal give børn og unge under 25 år samt øvrige aktive muligheder for et virksomt og kammeratligt samvær i deres fritid inden for de under foreningen til enhver tid afstukne rammer. 


Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg, som vælges på hovedgeneralforsamlingen, samt de respektive afdelingers formænd.HVAD LAVER DE EGENTLIG I HOVEDBESTYRELSEN?

Hvad laver de i egentlig i hovedbestyrelsen? Hvad er deres funktioner og formål? Vi er bevidste om, at sådan tænker nogle i og omkring RIF, og fra hovedbestyrelsens side vil vi gerne medvirke til øget klarhed.

Det følgende beskriver hovedtræk af det, som har fyldt vore dagsordener i det seneste år:

 

Hovedbestyrelsen består af ni personer. En fra hver af de seks afdeling (fodbold, håndbold, badminton, gymnastik, idræt på tværs og skydning), en kasserer, en sekretær og en hovedformand. Bagerst i dette blad kan du se hvem der pt. repræsenterer hovedbestyrelsen.

 

Hovedbestyrelsen tager sig at alt det, som vedrører fælles interesser og værdier i RIF – altså emner og områder, som har interesse for alle eller flere afdelinger i RIF.

Nedenfor er blot nævnt nogle af emnerne, som har været drøftet på vores møder:


- Den ny hal (Indretning, inventar, udstyr, økonomi mm., placering af multibane) 

- Arrangementer (Oktoberfest, som har sit eget arrangørudvalg), 

- Forsikring af vores værdier og medlemmer - Sponsoraftaler 

- Fundraising 

- RIF´s hjemmeside og samkøring med afdelingerne 

- Kontakt / samarbejde med Aalborg Kommune, Frejlev Borgerforening   Frejlev Samråd, Frejlev Skole og andre foreninger i lokalområdet 

- Booking og reservering af haltider 

- Udvidelse af fodboldbaner 

- Lokalplaner og trafiksikkerhed 

- Kantine og kantinekorpset 

- Etisk regelsæt 

- Vedtægtsændringer 

- Registrering og sammentælling af medlemmer 

- Udvælgelse af ”Årets RIFFER” 


Ovennævnte vil på en eller anden måde, og i større eller mindre grad, berøre alle som er medlem af RIF - uanset afdelinger. For mere information henvises til hjemmesiden.


Med venlig hilsen

St. Restrup Idrætsforening

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Formand
Johanne Bugge
Profile Image
Kasserer
Lars Møller Madsen
Profile Image
Carsten Abildgaard
Profile Image
Repræsentant fra Fodbold
Heidi Hyllen Aabech Jensen
Profile Image
Repræsentant fra gymnastik
Mette Nimand
Profile Image
Repræsentant fra Badminton
Pernille Boll
 Carla Sidelmann  Pedersen