Generalforsamling 2015

Formandens beretning

Beretning, RIF gymnastik, Generalforsamling 2015

Ca. 140 tilmeldte børnegymnaster, og knap 50 voksne er tilmeldt denne sæson, som netop er startet.
Sidste sæson oplevede vi en god stabilitet, og hold der fungerede godt, så vores målsætning om at levere træning og oplevelser, som vores medlemmer synes om, kan vist godt siges at lykkedes.
Det er et stærkt hold af instruktører, både nye og erfarne. Vi arbejder hele tiden på, både at fastholde de erfarne, og samtidig tiltrække nye kræfter, så vi som forening kan tilbyde kvalitet og tryghed i træningen.
Hver gang vi skal sige farvel til en erfaren instruktør, er det vemodigt, og med en vis spænding om vi nu kan finde en erstatning – heldigvis har det til nu vist sig at være muligt. Indimellem er der dog ret mange kræfter lagt i at få det til at lykkedes.

Økonomien i vores forening er god, og det takket være samarbejdet i bestyrelsen, god styring af vores nye kasserer (og den tidligere) – Det er vores mål at fastholde netop dette, og derfor ser vi altid ind i hvor mange medlemmer der interesser sig for holdene vi starter op. Vi har været nødt til at lukke hold med for få tilmeldte, og det både fordi økonomien i et hold med få deltagere dræner kassen, og fordi det som instruktør kan være svært at finde motivation til en hel eller halv sæson, hvis der ikke står ret mange på timerne.
Apropos økonomien, ville vi gerne give vores instruktører nyt instruktørtøj, og søgte i den forbindelse en sponsor eller to. Det lykkedes os at finde en sponsor der betalte halvdelen af vores udgift, og vi er taknemmelige over at FC Beton ville være med til at støtte os. I fodbold, håndbold osv. Er det naturligt med tøjsponsor, men for os i gymnastik er det nyt. Husk at støtte op om foreningens sponsorer.

Sidste sæson prøvede vi noget nyt med en fælles Tonsedag. 2 timers fri leg i hallen, og for alle aldre. Vores arrangement viste sig mest succesfyldt for børnene, og voksne havde nok ikke helt samme behov for at se hvad det er vi tilbyder som forening. Vi gentager succesen, og inviterer igen i januar til Tonsedag, men denne gang kun for børn, og så delt op i store og små.

Inden holdopstart i år, blev jeg kontaktet af en tidligere instruktør, som gerne ville gøre en indsats for Din nødhjælp, det er et børnehjem i Afrika, hvor heksebørn reddes til, og får et godt liv. Det er dansk drevet, og en pige fra Frederikshavn der er ildsjæl bag projektet. Vi klarede på kort tid at få et arrangement på benene, og fik også sendt penge afsted til de stakkels børn. Denne omsorg fro andre frivillige var dog ikke vores første forsøg. Vi havde i sidste sæson sat os for at sælge Lillebror lotteri, så vi både kunne få lidt indtægt til vores forening, men samtidig også være med til at skaffe midler til Børnehjælpsdagen, som er et initiativ hvor de giver gode oplevelser til danske udsatte børn. Denne succes gentager vi igen efter nytår, og man må meget gerne allerede nu melde sig som lotterisælger.

Min største udfordring som formand, er at afstemme forventninger, når det kommer til den frivillige indsats. Jeg har mange ideer og ambitioner på vegne af vores gymnastikforening, men mødes indimellem af frustration, når jeg ikke kan skaffe de hænder der skal til. Det er en balance at ville en masse, og så forvente at der er frivillige der stiller op. Selvfølgelig oplever jeg altid ildsjæle, som byder ind, og det er jeg meget taknemmelig for, men jeg savner at er flere der yder lidt, i stedet for at vi er få der yder meget. Som et initiativ hertil skal man ved tilmelding til hold i år, melde hvad man ønsker at hjælpe med. Der er også en ”kattelem” med Jeg ønsker ikke at hjælpe RIF gymnastik, og den vælger langt de fleste. Det har fået mig til at overveje, om vi skal gå skridtet videre, og oprette en prisforskel på, om man vil yde lidt, eller heller vil betale sig fra det – og så med god samvittighed. Det er noget vi beslutter i bestyrelsen, men jeg hører gerne medlemmernes mening herom. På den måde får vi mulighed for at anerkende de der vil hjælpe.
Når det så er sagt, så er der stor ros til vores instruktører, som også melder sig på banen, og udtænker nye initiativer til vores medlemmer. Det seneste eksempel er, at vi om kort tid afholder fælles juletræsfest for alle vores børnegymnaster. Tidligere har der været juleafslutning holdvis, men i rå prøver vi noget fælles hygge. Det ser jeg meget frem til.

En stor tak til den øvrige bestyrelse. Jeg er stolt og taknemmelig for vores samarbejde, og I gør hver og en, en stor forskel!

Jeanette Pagh Emanuelsen
Formand for RIF gymnastik siden 2014

Referat

  1. Valg af dirigent
  2. - Inge Hasse blev valgt som dirigent
  3. Formandens beretning
   - følg link http://www.rifgymnastik.dk/Beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab og eventuelt udkast til budget v/kassereren
   - regnskabet samt budget for sæson 15/16 blev godkendt
  5. Indkomne forslag
   - ingen
  6. Valg til bestyrelsen
   - Formand for 2 år. Jeanette genopstiller.
   - Udvalgsmedlem for 1 år. Mette genopstiller.
   - Udvalgsmedlem for 1 år. Vi skal have en ny.
   -- Emma Melgaard Blok samt Joan Skøtt Thomsen stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.
  7. Eventuelt

   

  Referent Jette B. Andersen