Generalforsamling 2013

Formandens beretning

 Det har været et år hvir vi har fokuseret på at inddrage instruktørerne i højere grad i foreningen bl.a. ved at deltage på instruktørmøder. Det gar gavnet, og der har næsten været fuldtallig fremmøde ved de sidste to instruktørmøder. Derudover har vi fokus på at hente hjælpeinstruktører fra egne hold, så vi selv hjælper til at opflaske kommende instruktører. Flere vælger at tage kursus for at udvikle sig som instruktør, noget vi også opfordrer til. Opvisningen ændrede vi allerde for to år siden, så vi ikke serverer noget under opvisningen, og iegn i år har vi tilpasset opvisningen, så det nu ligger om formiddagen, samt kun varer ca. 2 timer. Noget vi har fået meget ros for, og derfor forventer at gentage. Ale instruktører uanset hold, var der til at hjælpe på dagen, og også det giver en større fornemmelse af fællesskab. Der har været lille nedgang i antal af tilskuer, men det skyldes nok faldende antal børnegymnaster.

Sidste sæson havde vi udfordringer med at nogle instruktører sprang fra midt i sæsonen, og det gav en del udfordring for bestyrelsen, men også her lykkedes det os at løse det. Tilgængæld var det en fornøjelse at lægge program til den nye sæson, da vi har mange af de ”gamle” instruktører med de stærke hold, og også har fået mange nye dygtige instruktører ind i flokken, så vores tilbud blev større end det har været i mange år. Særligt glade er vi for at de tider vi fik tilkæmpet i hal 1 i Frejlev, er blevet til succeshold med mange børn tilmeldte. Det har givet ca. 60 nye medlemmer. Der er altid udsving i antal af medlemmer, og de sidste par år har det ikke været gymnastik der har været ”moderne”, så vi kæmper med små hold, men gør hvad vi kan for at tilpasse vores tilbud til det der måtte være af interesse for medlemmerne.
Endnu et nyt tiltag var fri træning for voksne, dette er sat i gang, for at vi kan være bedre i konkurrencen med de mange øvrige tilbud der er til voksne, f.eks. fitness centre mv.
Vi er i denne stund i samarbejde med Idræt på tværs og skolen om indkøb af en airtrack til Frejlev, det er kun et spørgsmål om tid, inden det sker. Skolen, IPT og gym. giver hver 15.000,- så støtter kommunen og legater med resten. Overskuddet sættes ind på en konto, så der er til løbende vedligeholdelse.

Referat

  1. Valg af dirigent: Inga Mysager
  2. Beretninger ved Gitte
  3. Forelæggelse af revideret regnskab og eventuelt udkast til budget ved Sigga: Rimelig stabilt medlemstal på 253 og 258 medlemmer i 2013 og 2012. Vores beholdning er faldende, da vi har gjort en del mindre nyanskaffelser, samt brugt en del på kurser. Indtægterne er lidt faldende, hvilket betyder at vi bruger af vores opsparing. Det er et område vi skal kigge mere på, så vi sikre at vi fremover har bedre balance imellem indtægter og udgifter, uden at servicen til gymnaster og instruktører forringes.
  4. Indkomne forslag  ( der er ikke modtaget nogen forslag)
  5. Valg  på valg: Gitte, Suzanne og Jette. Jette og Suzanne genvalgt for hhv. 2 og 1 år. Gitte ønskede ikke genvalg. I stedet er Mette Nimand opstillet og valgt for 1 år. Fordelingen bliver Jeanette som formand, Jette som sekretær og Sigga fortsat som kasserer. Ketty er genvalgt som supplant.
  6. Eventuelt: ingen emner


Der var lavere fremmøde, end der nogensinde har været. Hvad gør vi for at imødekomme den udfordring?
 
Der kan kun tages beslutning om spørgsmål der har været optaget på dagsordenen.