St. Restrups IF's - Vedtægter

Her er RIF's vedtægter af 17.02.2010.

 

Der stemmes om ændring af nye vedhæfter på den ekstraordinære generalforsamling d. 24/11. 

 


Med venlig hilsen

St. Restrup Idrætsforening

St. Restrup IF - formandrif@gmail.com