RIF Nyt udgives af RIF / St. Restrup Idrætsforening

Bladet uddeles til alle husstande i:
Drastrup, Frejlev, Tostrup, St. Restrup, Restrup Enge, Sønderholm og Nyrup.

Bladet udkommer 4 gange årligt - hver gang i ca. 2000 eksemplarer.

RIF-NYT redaktionen:

Mette Nimand (Ansvarshavende)
Mail: rifnyt@gmail.com

 

 

 

 

Tilmeld dig RIF Nyt på Facebook. Besøg vores Facebook gruppe.

Få opdateringer om Idræt i Frejlev ... :-)

 

Se RIF NYT som e-avis:
NR. 1 - 2014NR.2 - 2014NR.3 - 2014NR.4 - 2014
Nr. 1 - 2015Nr.2 - 2015,  Nr. 3 - 2015nr. 4 - 2015
Nr. 1 - 2016
Nr. 2 - 2016Nr. 3 - 2016Nr. 4 - 2016
Nr. 1 - 2017Nr. 2 - 2017Nr 3 - 2017Nr. 4 - 2017

Nr. 1 - 2018, Nr.2 - 2018

Nr. 1 - 2019, Nr.2 - 2019

Nr. 1 - 2020Nr. 2 - 2020

Nr. 1 - 2021

RIF nyt - Historie

I erkendelsen af, at en forening af RIF’s størrelse – både hvad medlemsantal angår og det store geografiske område – burde have et middel til at kommunikere mellem ledelsen og medlemmerne, tog Flemming Møller Nielsen og Egon Busk Mouritsen i 1973 det prisværdige initiativ til at starte RIF-NYT.

 

Første årgang dækkede månederne juli/august. Udstyret var beskedent, bladet var uden farver (de kom først på med 3. årgang), sideantallet var 8, og der var ingen reklamer (de begyndte så småt at komme med 2. årgang).

 

Redaktionen opfordrede i første nummer læserne til at finde på et navn til bladet, som indtil videre ville blive kaldt RIF-NYT. Åbenbart kom der ingen forslag – for bladet hedder jo fortsat RIF-NYT.

 

Tredje årgang begyndte med forløberen til den forside, som vi kender i dag, og endvidere blev bladet derfra sendt til ”borgerne i Sønderholm-Frejlev og Restrup området”. Fra syvende årgang begyndte ordningen som den også kendes i dag: Et blad per husstand i det gamle Sønderholm-Frejlev sogn, der går fra Skalborg til Nyrup og fra Restrup Enge til Tostrup. Ombringningsmåden har skiftet mellem privat udbringning og postudbringning.

En gennemgang af de indtil nu indbundne numre af RIF-NYT giver et godt billede af udviklingen i RIF. Her nævnes bl.a. enkelte gennemgående træk:

- med jævne mellemrum appelleres til forældrene om at vise større interesse for deres børns engagement i RIF.
- redaktionens opfordringer til læserne / afdelingerne, om at komme med indlæg.
- suk over svigtende fremmøde til diverse generelforsamlinger.
- fokus på en række af de mennesker, der med forskellig betydning for foreningen, har medvirket til at RIF i dag fremstår som en af kommunens største idrætsforeninger.

I det hele taget en meget levende foreningshistorie på godt og ond – og et værdifuldt historisk materiale for eftetiden.

Enhver der har haft med bladudgivelse at gøre, vil vide at det kræver sit at fremskaffe stof, sikre annoncer og koordinere produktioner og udgivelser. Alligevel har der været forbløffende få udskiftninger i redaktionen, i bladets nu 36 årige historie. At det gennem årene er gået så godt, trods dækning af de mange idrætsgrene og andre formidlinger, skyldes ikke mindst de mange gode kontakter til lokalsamfundet og afdelingerne.

 

RIF har et godt og flot klubblad, der absolut tåler sammenligning med andre foreningers blade. Det luner også, når vi hos annoncører og andre interesserede, hører pæne ord om bladet – og så kan det ikke siges stærkt nok: Var det ikke for annoncørerne, kunne standarden slet ikke holde, og var det ikke for de mange kontakter, ville stofmængden ikke være nær så dækkende.

 

Redaktionen håber, at RIF kan fortsætte med at udvikle bladet til kommunikations-middel, som grundlæggerne forestillede sig det skulle være, og RIF-NYTs spalter er åbne for enhver med noget på hjertet.

 

Redaktionen

Kåring af æresmedlem.

Torben Nielsen blev kåret til æresmedlem i RIF. Torben har igennem rigtig mange år ydet en uundværlig indsats som skribent og redaktør på RIF Nyt. Torben har altid haft et stort hjerte for hele RIF, og har gennem mange år ydet en stor indsats som sekretær i hovedafdelingen.

Tillykke til Torben.

St. Restrup IF - formandrif@gmail.com