Projekter i RIF

Hovedbestyrelsen arbejder på følgende projekter. 

- Opstart af kantine (Er gennemført).
- Tilpasning af indtægter/udgifter i forbindelse emd udgivelse af RIF NYT.
- Evt. ny form på Oktoberfesten. Der er nu planlagt Halbal i Frejlev.
- Sammenbygning af de 2 haller.
- Ny indretning af kantineområdet.


Vi ønsker os:

- Sammenbygning af hallerne (Er i dialog med Aalborg Kommune)
- Fælles Sponsorudvalg

Kom gerne med input, skriv til formandrif@gmail.com


Med venlig hilsen

St. Restrup Idrætsforening

St. Restrup IF - formandrif@gmail.com