Projekter i RIF

Hovedbestyrelsen arbejder på følgende projekter. 

Opstart af kantine
Tilpasning af indtægter/udgifter i forbindelse emd udgivelse af RIF NYT
evt. ny form på Oktoberfesten


Vi ønsker os:
Sammenbygning af hallerne
Fælles Sponsorudvalg

Kom gerne med input, skriv til formandrif@gmail.com


Med venlig hilsen

St. Restrup Idrætsforening

St. Restrup IF - formandrif@gmail.com