HVORFOR HEDDER DET ST. RESTUP IDRÆTSFORENING?

I det følgende kan du læse om foreningens historie.

Specielt nye tilflyttere til lokalområdet har udtrykt ønsket om, at vide mere om klubbens historik, men også ”gamle riffere” kan sikkert få genopfrisket noget af RIF’s lange historie.

 

I de senere år er der sket en stor udbygning af Frejlev by, og mere er på vej. De nye tilflyttere samt tilflyttere til egnen i det hele taget spørger: ”Hvorfor hedder det egentlig St. Restrup Idrætsforening? ”

 

RIF-NYT redaktionen har talt med revisor Svend B. Christensen, som er en af få personer, der har et indgående kendskab til R.I.F.’s over 80 årige historie.

 

Svend B. Christensen, der er æresmedlem af RIF, fortæller:

I 1940’erne var der tre idræts¬foreninger i Sønderholm-Frejlev kommune:

Sønderholm Idræts¬forening (S.I.F.), St. Restrup Idræts¬forening (R.I.F.) og Frejlev Idræts¬forening (F.I.F.).

På programmet var fodbold og gymnastik. Dertil kom Nørholm Idrætsforening, som hørte under Nørholm Kommune. De fire klubbers fodboldhold afholdt om sommeren et par stævner og en firkantturnering for seniorer og drenge. Al transport skete på cykel.

 

I 1950’erne og 1960’erne skete der en voldsom udvikling i samfundet. Forenings¬kulturen kom under pres, og mange foreninger gik i opløsning. Blandt andet blev forsamlingshuse nedlagt.

 

I 1948 fusionerede fodboldafdelingerne i St. Restrup og Sønderholm. I 1957 lukkede Frejlev Idrætsforening, så vidt vides med gæld. Et stærkt damehåndboldhold fortsatte dog nogle få år endnu under Sønderholm-Frejlev KFUM & K. I 1961 opløstes Sønderholm Idrætsforening. R.I.F. (St. Restrup Idrætsforening) var fattig på penge, men havde et stærkt foreningsliv, og det blev også nogle få ledere derfra, som førte foreningen gennem krisen i 60’erne. St. Restrup Idrætsforening (R.I.F.) blev således dengang den forening, der overlevede.

 

St. Restrup er beliggende mellem Sønderholm og Frejlev havde endvidere dengang Højskolen, som også var et slags samlingspunkt for egnens befolkning. Dette førte alt sammen til, at navnet St. Restrup Idrætsforening (R.I.F.) blev bibeholdt. I 1960’erne kom en ny forstander til Højskolen, og dette ændrede så meget på Højskolens struktur, at skolen mistede al forbindelse til egnens befolkning. Det var ligesom skolen havde nok i sig selv.

 

Gymnastik i R.I.F. stoppede i 1956 grundet mangel på ledere. Til gengæld voksede en stor håndboldafdeling op. Der blev bygget mange huse i Sønderholm og især i Frejlev, og nu begyndte der at komme ledere til R.I.F. fra hele egnen. Foreningens ungdomsafdeling voksede støt, og damefodbold blev tilført. Foreningens medlemstal steg markant, og foreningen fik stor opbakning fra egnens befolkning.

 

Den gamle kommune kom ind under Aalborg, skolerne blev større, stadion i St. Restrup blev udbygget, og et nyt klubhus blev opført. Stedet, som blev kaldt ”Skoven”, havde en naturskøn beliggenhed og blev faktisk et nyt samlingssted. Befolkningen strømmede til foreningens sportslige arrangementer om sommeren i 1970’erne og langt op i 80’erne. I August 1981 blev Frejlevhallen indviet. Hovedparten af de indendørs aktiviteter flyttede til hallen. Foreningens organisation blev ændret til en hovedbestyrelse og fem selvstændige afdelinger med deres egen økonomi og bestyrelse.

 

Fodboldafdelingen havde gennem årene ført en noget omflakkende tilværelse, alt efter etableringen af nye baner og skolebyggeri. De fleste turneringskampe blev i 1950’erne spillet på den nye bane i Sønderholm, i 1961 flyttede afdelingen til Frejlev, i 1966 igen til Sønderholm, i 1969 tilbage til Frejlev, midt i 1970’erne til ”Skoven” i St. Restrup og i løbet af 1980’erne tilbage til Frejlev, i takt med at banerne blev færdige.

 

R.I.F.’s store medlemsområde har siden 1960 været Nyrup, Sønderholm, Tostrup, St. Restrup, Restrup Enge, Frejlev og Drastrup. Efter flytningen fra ”Skoven” er så godt som alle idrætsaktiviteter flyttet til Frejlevhallen.

 

Man har indimellem diskuteret navnet, og om der kunne findes et passende navn, der kunne være mere dækkende for medlemsområdet. Indtil nu er der ikke fundet et sådant navn – så foreningen hedder derfor stadig St. Restrup Idrætsforening – i daglig tale bare: R.I.F.


Svend B. Christensen

Svend B. Christensen, har gennem mange år varetaget en del forskellige poster i klubben, som: Ungdomstræner, kasserer, revisor og hovedkasserer. I en periode har Svend næsten egenhændig sikret klubbens overlevelse via hans enorme arbejdsindsats og store hjerte for klubben – samtidig med at han passede sit omfattende daglige arbejde inden for koncernen Dreisler-Storkøb.

 

R.I.F. – St. Restrup Idrætsforening’s øverste ledelse, hovedbestyrelsen, består af en hovedformand, hovedkasserer og sekretær samt formændene for de seks afdelinger: Badminton – Fodbold – Gymnastik - Håndbold – Idræt på tværs – Skytter.

I dag er der over 1.100 medlemmer i RIF – hvilket gør foreningen til en af de allerstørste i Aalborg Kommune.

 

RIF-NYT
Redaktionen

 

Læs mere her i Nibe Avisen vedr. 90 års jubilæum: Klik her

St. Restrup 90 år

Læs mere her om RIF 90 års jubilæum i en artikel fra Nibe Avisen: Kik her
S
e det fulde bageblik på RIF på side 12-13 i den trykte avis: Klik her

 
St. Restrup IF - formandrif@gmail.com