Årets RIFFER 2020 16-05-2021

Stort tillykke til årets RIFFER 2020. 

Det blev fuldt fortjent Michael Kristensen fra fodboldafdelingen.

Han har arbejdet ihærdigt for den populære fodboldskole de sidste 6 år og gjort det muligt for de mange unge i Frejlev kan deltage i fodboldskolen.  I en årrække har han sammen med sin kone Gro stået for planlægningen af denne fodboldskole. Udover dette er han også holdleder og fodboldtræner i klubben.

Årets RIFFER 2019 24-11-2020

Årets RIFFER 2019 blev Joan Skøtt Thomsen. Stort tillykke herfra. 

Æresmedlem RIF 02-03-2019

Et stort tak til vores æresmedlem Poul Jakobsen for hans kæmpe store indsats i klubben gennem mange mange år. 


Tillykke til Poul.

Årets RIFFER 2018 02-03-2019

Tak til årets RIFFER Britta Skibsted Fagermo, for hendes store arbejde med at få RIF Cafe op at stå.


Tillykke til Britta.

Æresmedlem RIF 15-04-2018

Kåring af æresmedlem.

Torben Nielsen blev kåret til æresmedlem i RIF. Torben har igennem rigtig mange år ydet en uundværlig indsats som skribent og redaktør på RIF Nyt. Torben har altid haft et stort hjerte for hele RIF, og har gennem mange år ydet en stor indsats som sekretær i hovedafdelingen.

Tillykke til Torben.

Årets RIFFER 2017 14-04-2018

Ulrik Skyttergaard blev kåret til årets RIF'er. 

Ulrik har i sin egenskab af medhjælp til fodboldskolen fortjent titlen som årets RIF'er. Egentlig er det hele familien Skyttergaard der kunne indstilles for deres involvering i samtlige idrætsgrene i RIF herunder fejring af RIF succes på Facebook, begge forældres opbakning til sønnernes deltagelse i foreningen osv. Alle idrætsgrene enten i brug, eller prøvet. En familie der er RIF'ere.

Tillykke til Ulrikmed familie.

Årets RIFFER 2016 14-08-2018

Årets RIFFER 2016 - Morten Weesgaard. Stort tillykke herfra ... :-)

Årets RIFFER 2015 14-05-2016

Årets RIFFER 2015 - Tidligere Hovedformand i RIF - Jakob Nielsen. Stort tillykke herfra ... :-)

​Årets RIFFER kåret af St. Restrup Idrætsforening - 2014 26-02-2015

Valget som årets RIFFER i år blev Thomas Horskjær fra fodboldafdelingen.

Thomas er en af de bærende kræfter mht. fodboldskolen, som år efter år er en stor succes for RIF. 
Fuldt fortjent blev han kåret som årets RIFFER for året 2014. 

Venlig hilsen
St. Restrup Idrætsforening (RIF)

Årets RIFFER 14-08-2018

Årets RIFFER 2013 - Henrik Batsberg. Stort tillykke herfra ... :-)

Årets Riffer 2012 blev kantinekorpset i RIF

I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve kantinekorpset, hvor mange forældre gør et rigtig godt og stort stykke arbejde med salg i kantinen og bespisning til mange af vore arrangementer.

Dette arbejde betyder, at der hvert år bliver genereret et meget stort overskud på mellem 100-150.000 kr., hvilket er den primære grund til at RIF kan afdrage ekstraordinært meget på lånet. Jeg vil endnu engang rose dette arbejde og samtidig opfordre alle forældre til at deltage aktivt i kantinekorpset med at tage en kantinevagt i ny og næ. 

TAK!!
Jeg vil gerne slutte med at sig tak til alle de frivillige, som hjælper til i vores idrætsforening. I gør et godt og stort stykke arbejde og det er helt uundværligt for at få tingene til at ske og sikre at alle vores børn skal få nogle gode oplevelser og motion i vores dejlige faciliteter. Fra hovedbestyrelsen og alle afdelingsbestyrelserne skal der lyde en kæmpe tak til ALLE. Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en tak til vore mange sponsorer. 

Jacob Nielsen
Formand for RIF

Årets Riffer 2011

Årets Riffer 2011 blev Keld Pedersen (Hovedbestyrelse og Idræt på Tværs). 
Formand Jacob Nielsens begrundelse for udnævnelse af Keld.
 
Keld Pedersen
- yder et stort arbejde for foreningen RIF
- tidligere afdelingsformand for Idræt på Tværs
- tidligere medlem af Hovedbestyrelsen
- en yderst positiv og inspirerende person
- medarrangør af bla. Frejlev løb og Oktoberfest
- yderst aktiv og altid klar med praktisk hjælp – ikke mindst indenfor sit fag omkring elektricitet.

Årets Riffer 2010

Ved hovedbestyrelsen generalforsamling er der en tradition, at der under punktet eventuelt, udnævnes »Årets Riffer«. Valget faldt i år på Evald Lange Rise, St. Restrup.
 
Badmintonafdelingens formand Poul Jacobsen motiverede hovedbestyrelsens valg overfor forsamlingen, og nævnte bl.a. at; »Årets Riffer har gennem årene repræsenteret flere afdelinger. Først håndboldafdelingen og nu fodboldafdelingen. Evald Lange Rise har bl.a. været et stort aktiv inden for St. Restrup Idrætsforenings afholdelse af bl.a. Oktoberfest og andre arrangementer i klubregi. Evald Lange Rise deltager aktivt i debatten omkring RIF og fodboldafdelingen, og har bl.a. gjort dette gennem 10 år som aktivt bestyrelsesmedlem i fodboldafdelingen med forskellige »kasketter« på.

Årets RIF-fer 2009

Kristine Christensen fra håndboldafdelingen berettede om bestyrelsens valg, og nævnte bl.a. at; ”årets riffer er et stor indsats for håndboldafdelingen, hun har i mange år været træner, leder og bestyrelsesmedlem og siger aldrig nej til ekstra opgaver.

Hun er en kulturbærer, der skaber orden og samarbejde. Hun deltager aktivt i debat omkring RIF og håndboldafdelingen.

Stort tillykke til årets riffer 2009, som er: Ditte Jeppesen, St. Restrup.

Årets RIF-fer 2008

 

I forbindelse med RIF's hovedgeneralforsamling udnævnes årets RIF-fer.

Valget faldt i år på Lotte Jacobsen, Frejlev, der er et yderst velkendt ansigt i stort set alle dele af RIF.

Mangler der en hjælpende hånd i kantinen, skal der styr på træner- eller ledergerninger i klubben, mangler der en til at køre med børnene, skal der lige bages en kage eller ønskes blot en velmenende kommentar til RIF i almindelighed - ja, så er Lotte altid klar.

Derfor var der ingen tvivl hos hovedbestyrelsen, da årest RIFFER skulle udnævnes. Lotte Jacobsen er det rette valg.

Tak til afgået hovedformand Erling Buus

Da RIFs hovedgeneralforsamling i februar måned valgte ny formand, blev der ikke tid til at tage den rette og behørige afsked, med tidligere formand Erling Buus. Dette skete så i forbindelse med et senere hovedbestyrelsesmøde. Her blev der takket for de mange års arbejde for idrætsforeningen RIF.


Erling Buus har i årenes løb været en stor og vigtig del af RIF, og stort set været involveret hos, eller i berøring med, alle idrætsgrene. Mange pæne og velmente ord blev frembragt til den ægte RIFFER - der altid har været klar til at træde til, når idrætsforeningen har manglet ekstra hjælp.

 

Her ses Erling Buus få overrakt et flot relief (designet specielt til Erling), som tak for
det store arbejde gennem årene. RIFs hovedkasserer Ruth Christensen stod for
overrækkelsen.

 

RIFs hovedbestyrelse

Æresmedlem i RIF

Erling Buus blev i tilknytning til fodboldafdelingens generalforsamling den 27. april 2010 udnævnt til æresmedlem i St. Restrup IF. Erling Buus blev i tilknytning til fodboldafdelingens generalforsamling den 27. april 2010 udnævnt til æresmedlem i St. Restrup IF.

Erling har i rigtig mange år været frivillig foreningsleder i klubben. Han var med til at stifte den fælles klub, da man lagde de enkelte afdelinger sammen, og han har bl.a. været formand for klubben og sørget for opkridtning af baner. Der skal lyde en stor tak til Erling for den store indsats i klubben.

På foreningens vegne, Jan Pedersen, formand fodboldafdelingen


 

St. Restrup IF - formandrif@gmail.com